Kuidas toimib tšekkide kompenseerimine tööandja vaates?

Tšekkide esitamist saad lubada ettevõtte Stebby kontol olles "Kompensatsioonid" vaates ja seejärel vajutades soovitud kompensatsiooniplaanil "Muuda plaani". Kategooriate viimane valikuvariant on "tšekkide esitamine", mis tuleb sisse lülitada.
Kuidas muuta kompensatsiooniplaani seadistusi?

Kui ettevõte lubab töötajatele tšekkide lisamist, tekib töötaja profiilil uus alammenüü „Tšekid“. Töötaja peab tšeki lisamiseks täitma ära vajalikud andmed (tšeki sisu, isiklik pangakonto jne) ning lisama süsteemi pildi või faili tšekist (soovitavalt PDF kujul). 

Ettevõtte administraatoritele ilmub lisatud tšekk ettevõtte konto all olles alapealkirja alla  „Tšekid“.
Tšekk tuleb töötajal lisada sellel kuul, mille kompensatsioonist soovitakse summa maha võtta (st. tagantjärgi uues kuus eelmise kuu kompensatsioonist tšeki summat maha ei arvestata). Tšeki summaks tuleb märkida kindlasti see summa, mida töötaja soovib, et kompenseeritaks. Keskkond arvestab automaatselt töötaja kompensatsiooniplaaniga ehk maksimaalseks summaks on töötaja kompensatsiooni vabad vahendid.

Tšeki esitamise hetkel broneeritakse töötaja spordikompensatsioonist vastav summa ning juhul, kui tööandja tšeki tagasi lükkab, liigub raha töötaja Stebby kontole tagasi.  Tšeki tagasilükkamisel võib märkida ka tagasilükkamise põhjuse. Vastavat liigutust ei ole võimalik tagasi võtta. 

Ettevõtte administraatoril on kindlasti vaja ära märkida, kas teenus kuulub maksuvabastuse alla või mitte. Informatsiooni selle kohta leiab EMTA lehelt. See on eriti oluline juhul, kui ettevõte kompenseerib ainult maksuvabasid teenuseid. Nii saab ettevõte vältida erisoodustusmaksuga seotud maksuriski.

Pärast tööandja kinnitust tšeki sobilikkusele kantakse kompenseeritav summa nädala jooksul töötaja poolt märgitud arvelduskontole (töötaja isiklikule pangakontole) ning see summa võetakse maha ettevõtte kontojäägist.

Pane tähele, et tšekkide kinnitamiseks või tagasi lükkamiseks on piiratud aeg! Iga kuu 15. kuupäeval lükatakse automaatselt tagasi eelneval kuul esitatud tšekid, mida pole kinnitatud või tagasi lükatud.

Kas see vastas sinu küsimusele? Aitäh tagasiside eest! Tagasiside esitamisel tekkis tõrge. Palun proovi hiljem uuesti.