Lihtüritus, kompleksüritus, ürituste sari. Mida kasutada ja millal?

Stebby võimaldab Ürituse korraldajatel valida Ürituse loomisel kolme tüüpi Ürituste vahel: lihtüritus, kompleksüritus ja Ürituste sari. Igal üritusetüübil on oma eesmärk, mida kirjeldame järgnevas juhendis.

Lihtürituse ja kompleksürituse tüüpi saab määrata uut üritust luues "Üritused" vaates. Ürituste sarja saab luua "Üritused" - "Ürituste sarjad" vaates.

Lihtüritus on enimlevinum Ürituse tüüp ja see on mõeldud kasutamiseks lühikese kestvusega Ürituste puhul, mis on lihtsa ülesehitusega. Spordiürituste puhul on üldjuhul sedasi tegemist Üritustega, millel on üks distants või kus osalejad on eristatud klasside või muude sarnaste parameetrite; piletite poolest. Lihtüritused sobivad suurepäraselt ka heaoluürituste või teistsorti spordiürituste korraldamiseks.

Näited:

  • Jooksüritus, milles kõik osalejad läbivad viis kilomeetrit. Osalejad on jaotatud vastavalt vanusegruppidele ning saadaval on vaid mõningad piletitüübid: noored, täiskasvanud ja seeniorid.
  • Joogaüritus, milles kõik osalejad võtavad osa samadest tegevustest ja müügil on vaid üks piletitüüp.
  • Matkaüritus, milles kõik osalejad võtavad osa samadest tegevustest ja soetada saab vaid kaht piletitüüpi: osalustasu ja kombineeritud pilet, mis sisaldab endas nii osalustasu kui ka matkavarustuse renti.

NB! Lihtüritusi ei ole korrektne kasutada pikemate Ürituste/terve hooaja vältel toimuvate Ürituste puhul, kus iga Üritust müüakse eraldi pileti näol ja pilet ei ole seoslik ühegi kindla Üritusega.

Kompleksüritused on mõeldud keerulisema ülesehitusega Ürituste puhul, kus osalejad võistlevad erinevatel distantsidel, spordialadel ja kus üritus on jaotatud mitmeks alam-ürituseks erinevatel päevadel.

Näide:

  • Nädalavahetuse vältel erinevatel päevadel aset leidvad jooksuvõistlused distantsidega 5 km, 10 km ja maraton. Iga distants on eraldi alam-üritus eraldiseisva registratsioonivormi ja piletitega.

NB! Kompleksüritusi ei ole korrektne kasutada Ürituste puhul mis toimuvad pikemal perioodil, kus alam-ürituste puhul on tegemist üksiküritustega. Kui tegemist on hooajalise või pikemalt aset leidva Üritusega, siis võta ette Ürituste sarja loomine.

Ürituste sarju saab kasutada komplekteerimaks erinevaid üksik- või kompleksüritusi ühe ürituste sarja/hooaja alla pikemal ajaperioodil.

Näide:

  • Viie-etapiline suusasari, mille etapid toimuvad nädalase vahega. Iga etapp luuakse eraldiseisva Üritusena ja seejärel kombineeritakse Ürituste sarjaks "Üritused" - "Ürituste sarjad" vaates.

NB! Ürituste sarjad on hetkel peamiselt vahend Ürituse korraldajale statistika kogumiseks ning selle võimekus on piiratud. Kasutajatele tulevad Ürituste sarjad kasuks Stebby telefonirakenduses, kus Kasutajale soovitatakse tulevaid Üritusi sellest sarjast, millele nad registreerunud on.

Kas see vastas sinu küsimusele? Aitäh tagasiside eest! Tagasiside esitamisel tekkis tõrge. Palun proovi hiljem uuesti.